Qablaşdırma və Göndərmə

Qablaşdırma Adi qablaşdırma yollarımız aşağıdakılardır, ya da müştərinin istəyi kimi ola bilər.


Göndərmə Göndərmə üsullarını istəyinizə uyğun olaraq seçəcəyik.